Uznanie i szacunek dla druhów Ochotniczej straży Pożarnej w Brzegu dolnym

Czytaj dalej

Uznanie i szacunek dla druhów Ochotniczej straży Pożarnej w Brzegu dolnym

Kilkadziesiąt lat temu praca strażaków sprowadzała się praktycznie do gaszenia pożarów, obecnie Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdża do wypadków drogowych, katastrof, powodzi, zagrożeń dot. skażenia środowiska. Nie jest to łatwe, a mimo to są ochotnicy, którzy pracują na rzecz całego społeczeństwa, ratują życie i mienie ludzkie oraz są gotowi nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Postawa strażaków, ich zaangażowanie zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.

OSP w Brzegu Dolnym funkcjonuje od blisko 70 lat i odgrywa ważną rolę w życiu miasta, jak i gminy Brzeg Dolny. To jedyna jednostka OSP na terenie gminy. Jej rola wzrasta w miarę rozwoju miasta. Spowodowane jest to lokalizacją pięciu Zakładów Dużego Ryzyka i czterech Zakładów Zwiększonego Ryzyka na terenie gminy, budową obwodnicy miasta, która docelowo ma wchodzić w skład wielkiej obwodnicy Wrocławia. Przez Brzeg Dolny przepływa rzeka Odra.

Początki OSP w Brzegu Dolnym sięgają 1950 roku. Wówczas druh Mieczysław Drabik - radny Rady Miasta i podoficer w Zakładowej Straży Pożarnej w NZPO „Organika- Rokita”- rozpoczął działania w celu założenia OSP. W tym czasie jednostka liczyła 16 członków. W początkowym okresie swojej działalności OSP nie posiadało remizy, a sprzęt przechowywany był w garażu ówczesnego zakładu komunalnego. Był to wózek na dwóch kółkach gumowych, wyposażony w podstawowy sprzęt - motopompę, węże, sprzęt burzący i tłumiący, prądownice i inne. Do alarmu używano syreny ręcznej, a wózek do pożaru był ciągniony przez strażaków. W latach 1961-1963 ochotnicy społecznie wyremontowali budynek po b. synagodze żydowskiej i od tego momentu całe życie strażackie skupiło się w nim. W 1963 r. dyrekcja NZPO „Organika-Rokita” zafundowała OSP używany, ale sprawny pierwszy samochód pożarniczy, wyposażony w sprzęt przez Powiatową Komendę Zawodową Straży.

15 marca 1964 roku Zarząd Wojewódzki Związku OSP we Wrocławiu zatwierdził jednostkę OSP w Brzegu Dolnym.

Liczba członków OSP na przełomie tych blisko 70 lat zmieniała się. W latach 80. liczba strażaków była największa - ogółem 109 osób.

4 września 2001 r. OSP w Brzegu Dolnym została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Obecnie OSP w Brzegu Dolnym zrzesza 52 członków, w tym 11 kobiet. Członkowie honorowi to: Józef Kaczor, Jan Kołacz, Władysław Boczar. Przez ostatnie dziesiątki lat dzięki wsparciu ze stron samorządu gminnego wielokrotnie był modernizowany park samochodowo-narzędziowy. Kładziony jest nacisk na szkolenia i bezpieczeństwo strażaków ochotników.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.