Trzy jednostki z gminy Sobótka działają w ramach Krajowego systemu Ratowniczo-gaśniczego

Czytaj dalej

Trzy jednostki z gminy Sobótka działają w ramach Krajowego systemu Ratowniczo-gaśniczego

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Sobótka działają w oparciu o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej, Ustawę o stowarzyszeniach oraz o Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Do głównych zadań OSP należy: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i innych, związanych z różnymi klęskami: uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami, udział w obronie cywilnej.

W Gminie Sobótka działają cztery jednostki OSP jako stowarzyszenia, w tym aż trzy z nich działają w Krajowym Systemie Rato-wniczo-Gaśniczym. Są to:

1. OSP Księginice Małe

2. OSP Rogów Sobócki

3. OSP Sobótka

4. OSP Sobótka Zachodnia

Zarząd Gminny OSP stanowią:

- druh Sebastian Demski, Prezes Zarządu Gminnego OSP,- druh Tomasz Sadkiewicz, Komendant gminny OSP,

- druh Andrzej Kotwica, zastępca komendanta gminnego OSP, - druhna Joanna Buda, sekretarz Zarządu Gminnego OSP,

- druh Michał Kozak, skarbnik Zarządu Gminnego OSP.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.