Materiał informacyjny Biuro tłumaczeń języka niemieckiego Ger-interpres

Pomoc prawna w sprawach karnych w Niemczech

Pomoc prawna w sprawach karnych w Niemczech
Materiał informacyjny Biuro tłumaczeń języka niemieckiego Ger-interpres

O kancelarii

JHB.LEGAL to niemiecka kancelaria prawa karnego skupiająca wysoce wykwalifikowanych adwokatów, prawników oraz tłumaczy przysięgłych.

Naszą ofertę kierujemy w pierwszej linii do osób mających problemy z organami ścigania w Niemczech. Przykładem są tutaj zatrzymania członków rodziny skutkujące aresztem śledczym w Niemczech, aresztowania w Polsce na mocy europejskiego nakazu aresztowania mające na celu ekstradycję danej osoby do Niemiec w celu ścigania karnego, akty oskarżenia lub wezwania do stawiennictwa na policji, w prokuraturze lub w sądzie w Niemczech oraz oczywiście obrona na rozprawach przed niemieckimi sądami w sprawach karnych.

Poza tym dysponujemy bardzo dobrze rozlokowaną siecią kolegów wyspecjalizowanych w innych gałęziach prawa, także naszą ofertę kierujemy także do tych osób, które potrzebują pomocy adwokata w zakresie prawa pracy, prawa spółek handlowych (zakładanie firm w Niemczech etc.) oraz prawa podatkowego.

Co nas wyróżnia?

Od wielu lat pracujemy jako obrońcy w sprawach karnych (nie tylko) na rzecz polskich klientów w Niemczech. W prawie karnym bronimy naszych klientów corocznie na ok. 250 rozprawach głównych i dysponujemy tym samym najwyższym poziomem wiedzy praktycznej. Z uwagi na to, że jako adwokaci specjalizujący się w prawie karnym co roku bierzemy udział w licznych seminariach dokształcających, a poza tym także sami wydajemy publikacje w obszarze prawa karnego możemy naszym klientom zaproponować usługi o takim stopniu wyspecjalizowania, jaki jest możliwy do osiągnięcia jedynie dla nielicznych zarówno niemieckich jak i polskich adwokatów. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu, zgromadzonemu na podstawie spraw karnych prowadzonych przeciwko polskim obywatelom, znane nam są również wszelkie niuanse, które nierzadko należy mieć przed sądem na względzie, aby doprowadzić sprawę klienta do korzystnego dla niego finału. W postępowaniach transgranicznych współpracujemy oczywiście z adwokatami z Polski.

Dlaczego poszukując pomocy prawnej w Niemczech powinieneś zdecydować się właśnie na nas? Jak wygląda współpraca z nami?

Problemy z prawem w Niemczech?
Ta legnicka kancelaria pomoże

W Legnicy powstała kancelaria prawna, która specjalizuje się w sprawach Polaków u naszych zachodnich sąsiadów. Adwokaci Dr. [Dr] Maik Bunzel oraz Andreas Junge odpowiadają na wszystkie pytania. Tłumaczy Magdalena Mazur-Drewalska.

• Do kogo w szczególności kierujecie Państwo swoją ofertę?

Naszą ofertę kierujemy w pierwszej linii do osób mających problemy z organami ścigania w Niemczech. Przykładem są tutaj zatrzymania członków rodziny skutkujące aresztem śledczym w Niemczech, aresztowania w Polsce na mocy europejskiego nakazu aresztowania mające na celu ekstradycję danej osoby do Niemiec w celu ścigania karnego, akty oskarżenia lub wezwania do stawiennictwa na policji, w prokuraturze lub w sądzie w Niemczech oraz oczywiście obrona na rozprawach przed niemieckimi sądami w sprawach karnych.

Poza tym dysponujemy bardzo dobrze rozlokowaną siecią kolegów wyspecjalizowanych w innych gałęziach prawa, także naszą ofertę kierujemy także do tych osób, które potrzebują pomocy adwokata w zakresie prawa pracy, prawa spółek handlowych (zakładanie firm w Niemczech etc.) oraz prawa podatkowego.

• Czy kontaktując się z Państwa biurem będzie można porozmawiać w języku polskim

Tak. Telefonicznie jesteśmy dostępni w języku polskim. W tym zakresie współpracujemy z kilkoma pracownikami nieetatowymi w Berlinie oraz w Polsce. W przypadku spotkań osobistych zawsze obecny jest wykwalifikowany tłumacz. Jak wynika z naszego doświadczenia ważne jest, żeby w żadnym wypadku nie decydować się na danego adwokata w Niemczech tylko ze względu na to, że mówi w języku polskim. Często stanowi to jedyny wyróżnik tych kolegów, decydujący o ich wyborze. Dla klientów o wiele ważniejsze w ich sprawie są natomiast zawodowe kompetencje i stopień specjalizacji adwokata. Barierę językową można bez problemu pokonać z pomocą tłumacza.

• Czy Państwa kancelaria jest w stanie pomóc przy tłumaczeniu dokumentów?

Tak, nasza kancelaria zawsze ma dostęp do kilku wysoko wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych i ustnych, z usług których możemy skorzystać także w trybie nagłym. W Legnicy współpracujemy ściśle z biurem tłumaczeń języka niemieckiego Ger-interpres, prowadzonym przez mgr Magdalenę Mazur-Drewalską, która jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego, także sporządzane przez nią tłumaczenia mogą być bez problemu wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych lub sądowych.

• Czy już pierwsze spotkanie wiąże się z jakimiś opłatami?

Z reguły najpierw telefonicznie prosimy mandanta o przedstawienie stanu rzeczy, abyśmy mogli dokonać pierwszej oceny sprawy. Taka rozmowa telefoniczna nie generuje żadnych kosztów. Na podstawie przewidywanej skali danej sprawy możemy w ramach tej rozmowy telefonicznej poinformować, w jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę, abyśmy mogli rozpocząć pracę. Dokładne, wiarygodne, prognozy dotyczące dalszych kosztów możliwe są zawsze dopiero po dokonaniu wglądu do akt sprawy, dlatego też po wpłacie zaliczki składamy wniosek o dokonanie wglądu do akt i omawiamy z klientem, jakie dalsze kroki są konieczne i czy lub ewentualnie jakie dalsze koszty klient będzie musiał jeszcze ponieść. Nasze koszty są tym samym zawsze transparentne i nie wiążą się z żadnym ryzykiem dla obu stron.

• Czy różnice w prawodawstwie w Polsce i Niemczech są na tyle duże, że lepiej korzystać z Państwa kancelarii?

Tak. W szczególności w dziedzinie prawa karnego procesowego istnieje wiele poważnych różnic, które poznaliśmy w odniesieniu do prawa polskiego tylko z grubsza w ramach transgranicznego postępowania, i które odwrotnie w odniesieniu do niemieckiego prawa także polskim kolegom najpewniej nie są dobrze znane. Do tego dochodzi fakt, że sukces adwokackiej obrony lub porady zależy zasadniczo od wartości empirycznych w stosunku do określonych konstelacji. Od wielu lat pracujemy jako obrońcy w sprawach karnych (nie tylko) na rzecz polskich mandantów w Niemczech. W prawie karnym bronimy naszych klientów corocznie na ok. 250 rozprawach głównych i dysponujemy tym samym najwyższym poziomem wiedzy praktycznej. Z uwagi na to, że jako adwokaci specjalizujący się w prawie karnym, co roku bierzemy udział w licznych seminariach dokształcających, a poza tym także sami wydajemy publikacje w obszarze prawa karnego możemy w związku z tym zaproponować usługi o takim stopniu wyspecjalizowania, jaki jest możliwy do osiągnięcia jedynie dla nielicznych zarówno niemieckich jak i polskich adwokatów. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu, zgromadzonemu na podstawie spraw karnych prowadzonych przeciwko polskim obywatelom znane nam są również wszelkie niuanse, które niekiedy należy mieć przed sądem na względzie W postępowaniach transgranicznych współpracujemy oczywiście z adwokatami z Polski.

Jakich informacji potrzebujecie Państwo od kontaktującego się z Państwem członka rodziny osoby zatrzymanej w Niemczech?

Im więcej i im wcześniej otrzymamy informacje, tym szybciej i efektywniej możemy interweniować. W każdym przypadku potrzebne jest nam pełne nazwisko i data urodzenia danej osoby. Oprócz tego bardzo pomocna byłaby policyjna, prokuratorska lub sądowa sygnatura akt oraz podanie informacji odnośnie organu właściwego w sprawie. W przypadku braku tych danych potrzebujemy możliwie jak najdokładniejszych informacji, gdzie i kiedy dana osoba została zatrzymana. Poza tym zawsze potrzebujemy pełnomocnictwa. I tutaj mamy klika możliwości: Jeżeli zatrzymana osoba podpisała już uprzednio pełnomocnictwo in blanco to należy je nam jak najszybciej przekazać. W przeciwnym razie potrzebne nam są dane odnośnie tego, kto nam zlecił obronę w konkretnym przypadku - są to najczęściej rodzice, narzeczeni lub inni krewni.

Czy istnieje możliwość zawarcia ubezpieczenia przejmującego koszty postępowania karnego?

W Niemczech istnieje taka możliwość. Są to ubezpieczenia ochrony prawnej [Rechtsschutzversicherungen - przyp. tłum.], oferujące określone moduły dla prawa karnego. Przy czym nazwy i szczegóły ofert ubezpieczenia różnią się w zależności od oferenta. Istotne jest, żeby ubezpieczone były w tym także umyślne czyny przestępne, i żeby suma pokrycia przypadająca na sprawę objętą ochroną prawną nie była ograniczona lub ograniczona bardzo wysoko (500 000 Euro lub 1 000 000 Euro). Przyczyną tego jest fakt, że dzięki takiemu ubezpieczeniu mogą zostać pokryte nie tylko koszty adwokackie i sądowe, ale w razie potrzeby także koszty związane z kaucją. W przypadku wydania nakazu aresztowania z uwagi na niebezpieczeństwo ucieczki i żądania wysokiej kaucji w celu unieważnienia tego nakazu, można szybko zostać zwolnionym z aresztu, posiadając odpowiednie ubezpieczenie ochrony prawnej. Bliższych informacji można zasięgnąć u niemieckich maklerów ubezpieczeniowych lub też bezpośrednio u różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Adres strony internetowej: www.pomocprawnawniemczech.com
Tel. (0048) 607 127 564
e-mail: [email protected]

Adres biura w Legnicy:
ul. Wjazdowa 5, 59-220 Legnica

Media społecznościowe:
https://www.instagram.com/magdalena_mazur_drewalska/
https://www.facebook.com/pomocprawnawniemczech

Materiał informacyjny Biuro tłumaczeń języka niemieckiego Ger-interpres

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.