Ochotnicze Straże Pożarne nie tylko gaszą pożary

Czytaj dalej

Ochotnicze Straże Pożarne nie tylko gaszą pożary

Ochotnicze Straże Pożarne w Powiecie Wołowskim odgrywają bardzo istotną rolę nie tylko w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, ale także w aktywizacji społeczności lokalnych.

To, co je wyróżnia to ofiarna służba społeczeństwu, ratująca życie i zdrowie oraz chroniąca przed zagrożeniami. Strażacyochotnicy to ludzie codziennie gotowi do niesienia natychmiastowej pomocy często w skrajnych, ekstremalnych warunkach i z narażeniem swojego zdrowia i życia. W Ochotniczych Strażach Pożarnych naszego powiatu służą ludzie z pasją, gotowością do poświęceń oraz profesjonaliści. Nasze jednostki cechuje aktywność, zaangażowanie i otwartość na współpracę z innymi, w tym z samorządem Powiatu Wołowskiego.

Choć głównym zadaniem Ochotniczych Straży Pożarnych jest ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa, to jednak wiele z nich za równie ważny cel postawiło sobie wychowanie dzieci i młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi. Zaszczepiają w nich pasje, ofiarność oraz przekazują pożarnicze rzemiosło. W powiecie działa 13 jednostek OSP. Sześć z nich wpisanych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: Brzeg Dolny, Lubiąż, Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, Wińsko, Smogorzów Wielki. Pozostałe jednostki to: Pełczyn, Stary Wołów, Krzelów, Turzany, Wyszęcice, Orzeszków, Warzęgowo.

Dzisiaj z dumą prezentujemy kilka z nich. Ochotnicze jednostki to ogromny kapitał, powstający głównie dzięki aktywności mieszkańców wsi i małych miasteczek. Z roku na rok widać, jak się rozwijają i coraz prężniej działają - strażacy-ochotnicy coraz lepiej sobie radzą, co przekłada się na wzrastającą liczbę udanych interwencji. Doceniając codzienny trud i poświęcenie, ale także społeczne zaangażowanie, w lutym 2017 roku Honorową Nagrodą Starosty Wołowskiego „Kryształ Roku” wyróżnione zostały trzy jednostki OSP: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu, Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Wielkiej oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczynie. Tym gestem chcieliśmy podkreślić wagę tych organizacji dla rozwoju wielu miejscowości naszego powiatu. Wszystkim strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych składam serdeczne podziękowania za ogromny trud, którego czasem nie widać, a którego wszyscy powinniśmy być świadomi.

Życzę wytrwałości, nieustającego zapału oraz szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych.

Maciej Nejman
Starosta Wołowski

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.