Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce

Czytaj dalej

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobótce

Już 21 września 1946 roku w książce ewidencyjnej Komendy Straży Pożarnej pojawiły się pierwsze wpisy członków OSP z Sobótki. Byli Oni organizatorami jednostek OSP na terenie miasta i gminy.

10 listopada 1946 roku powołano tymczasowy Zarząd, którego Prezesem został druh Piotr Sikora. W kolejnych latach Zarządy powoływano na walnych zebraniach członków OSP.

W 1972 roku jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce nadano Sztandar.

Przez wszystkie lata druhowie wykonywali swoje statutowe obowiązki, pomnażali swoje zasługi, dbali o rozwój jednostki. Drużyny zajmowały czołowe miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych.

Dzięki zgodnej współpracy starszych druhów z młodszymi, wiele inicjatyw weszło do tradycji - impreza okolicznościowa: Dzień Dziecka pod hasłem ,,Strażacy Dzieciom”.

W tym miejscu należy wspomnieć pomysłodawcę imprezy, druha Teodora Radzikows-kiego, który przez lata wychowywał wiele pokoleń strażaków. Uosabiał życiową pasję i oddanie strażackiej służbie.

Dzisiaj druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce kontynuują tradycje. Służą innym i czuwają nad ich bezpieczeństwem.

Obecnie Ochotniczą Straż Pożarną w Sobótce tworzy 20 przeszkolonych strażaków--ratowników, biorących czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Jednostka wyposażona jest w następujące pojazdy pożarnicze ze sprzętem:

1. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16 MAN, rok produkcji: 2002/2014;

2. Lekki samochód specjalny ratownictwa technicznego SLRt Land Rover Defender, rok produkcji 1999;

3. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 6/32 Jelcz, rok produkcji: 1991.

Dowodem wysokiego poziomu i potencjału bojowego OSP w Sobótce jest mobilność.

W latach 2015 - 2017 jednostka brała udział w 578 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Interwencje związane były głównie z pożarami i miejscowymi zagrożeniami.

21 października 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP jednostka OSP w Sobótce została wyróżniona za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze.

Poza czynnym udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych, strażacy angażują się w działalność kulturalno-oświatową. Organizują liczne spotkania z dziećmi ze szkół i przedszkoli w celu wzbogacenia ich wiadomości nt. ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce obejmuje okres ponad 70 lat.

Strażacy swoimi czynami i społecznym zaangażowaniem na trwałe wpisują się w historię Sobótki.

Zwieńczeniem tej działalności było włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobótce z dniem 15 grudnia 2017 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W dniu 7 marca 2018 r. w UMiG w Sobótce w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka oraz zaproszonych gości, Prezes OSP w Sobótce druhna Joanna Buda odebrała z rąk Komendanta Miejskiego PSP decyzję o włączeniu jednostki do KSRG.

,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” - w tych kilku słowach zawarta jest idea służby strażaków ochotników.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.