Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie Sobóckim

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie Sobóckim

Straż pożarna w Rogowie Sobóckim powstała w roku 1946. Na samym początku swego istnienia strażakom służyła ręczna sikawka, umieszczona na wozie ciągniętym przez konie. W roku 1978 do OSP trafił lekki samochód marki Żuk. Po jego wycofaniu w remizie stacjonował pojazd pożarniczy marki Star 600. Aktualny budynek remizy został wzniesiony w roku 1972 i służy strażakom do dzisiejszego dnia. Obecnie jednostka posiada trzydziestoletni średni samochód ratowniczo-gaśniczy Star 244. Samochód wyposażony jest w podstawowy sprzęt gaśniczy umożliwiający samodzielne podjęcie akcji gaśniczej i posiada zbiornik na wodę o pojemności 2500 litrów oraz autopompę o wydajności 1600 litrów/min. Na wyposażeniu posiada cztery aparaty ochrony układu oddechowego wraz z dwiema zapasowymi butlami, pompę pływającą Niagara, pompę szlamową, pilarki do drewna, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy oraz drabinę D10W. Został on pozyskany ze struktur Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, służy w rogowskiej straży od 2004 roku.

OSP Rogów Sobócki posiada także drugie auto. Jest nim lekki samochód ratownictwa technicznego, który został przekazany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, a następnie poddany przystosowaniu na samochód pożarniczy.

Wyposażenie pojazdu stanowi trzynarzędziowy, ciężki zestaw hydrauliczny, zestaw PSP R1 z noszami typu deska oraz kompletem szyn Kramera, pilarka do drewna, przecinarka do stali/betonu, agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym, drabina nasadkowa i inny niezbędny sprzęt wykorzystany głównie przy zdarzeniach związanych z wypadkami komunikacyjnymi. Nowym nabytkiem są kombinezony wraz z opryskiwaczem na owady błonkoskrzydłe.

Załoga z Rogowa liczy szesnastu członków posiadających kurs podstawowy ratownika OSP. Trzy osoby posiadają także szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, a także uprawnienia Kierującego Działaniami Ratowniczymi.

Druhowie regularnie uczestniczą również w innych, nie mniej ważnych kursach doskonalących. Są to m.in. szkolenia z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, kierowania ruchem drogowym oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W szeregach Jednostki Operacyjno-Technicznej Rogowskiej OSP odnajdziemy również trzech dyplomowanych ratowników medycznych zawodowo praktykujących w jednostkach ochrony zdrowia oraz dwóch funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy, prócz działalności ratowniczo-ga-śniczej, aktywnie uczestniczą także w imprezach organizowanych na terenie gminy, współpracują z miejscową szkołą podstawową, sołtysem wsi, zabezpieczają różnego rodzaju imprezy oraz organizują ćwiczenia, pokazy i manewry ratownicze.

Jednostka OSP Rogów Sobócki w ciągu roku jest alarmowana do około 60 akcji ratowniczo-gaśniczych, głównie na terenie gminy Sobótka. W większości są to miejscowe zagrożenia, wśród których przeważają poważne wypadki drogowe na Drodze Krajowej nr 35 (ochotnicy z Rogowa chronią jej bardzo niebezpieczny odcinek, gdzie w ciągu roku dochodzi do ok. 25 poważnych wypadków z osobami rannymi oraz ofiarami śmiertelnymi). W większości przypadków strażacy z Rogowa przybywają na miejsce tych zdarzeń jako pierwsi i to właśnie oni uwalniają osoby poszkodowane oraz udzielają im pomocy z zakresu KPP. Wśród pożarów dominują pożary traw, nieużytków, a także przewodów kominowych. Wysokie wyszkolenie druhów przyczyniło się także do częstego dysponowania jednostki do zdarzeń medycznych, czy zabezpieczenia lądowiska LPR.

W remizie, od marca 2008 roku działa Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe na wsi. Jest to projekt finansowany z funduszów Unii Europejskiej polegający na udostępnieniu komputerów z dostępem do Internetu mieszkańcom miejscowości oraz gminy. Organizowane są tam seminaria dla członków straży, mieszkańców oraz innych zainteresowanych. Prowadzone są także szkolenia e-learningowe polegające na kształceniu zainteresowanego z wykorzystaniem komputera.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.