Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu

Czytaj dalej

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu powstała w 1903 roku.

Po II wojnie światowej na przełomie 1947/48 roku utworzono w Lubiążu polską Ochotniczą Straż Pożarną. Jej długoletnim działaczem i prezesem był Tadeusz Iwaszkiewicz. 

Dzisiaj OSP w Lubiążu liczy 31 członków, w tym 17 aktywnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i działa sekcja młodzieżowa. W styczniu 2002 r. OSP w Lubiążu weszła do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poza udziałem w akcjach ratowniczych oraz zadań na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa - prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne, głównie dla dzieci i młodzieży. OSP stale prowadzi kursy nurkowania oraz motorowodne, zakończone uzyskaniem patentu. 

Na początku XX wieku straż działała na terenie Lubiąża i wsi: Prawikowa, Rataj, Zagó-rzyc, Domaszkowa oraz Krzydliny. Dopiero w 1934 r. utworzono oddzielną jednostkę dla Zagórzyc, Rataj i Prawikowa. Głównym założycielem OSP w Lubiążu był mistrz zduński Paul Deichmuller. Kierował strażą i był ogniomistrzem. Po nim urząd przejął mistrz blacharski Adolf Gorlich. Stara remiza stała przy obecnej ul. św. Jadwigi. Alarm ogłaszano za pomocą rogu. Remiza znajdowała się w południowej części Lubiąża, w części północnej były dwa punkty alarmowe:  u szewca przy ul. Mickiewicza i u gospodarza przy ul. Nadodrzańskiej. Miejsca alarmowe oznaczono blaszanymi tabliczkami „Zgłaszanie pożarów”. W 1936 r. przy ul. Willmanna, powstała obecna remiza z drewnianą wieżą doćwiczeń i obserwacji. Wieża istniała do końca lat 70. XX w. Na parterze były pomieszczenia wozów strażackich, sala gimnastyczna, cela więzienna i kostnica. Na I piętrze była sala zebrań oraz dwa przestronne pokoje. 

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.