Ochotnicza Straż Pożarna w Kopaczowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Kopaczowie powstała w 1946 roku i niezmiennie powiązana była z działalnością przeciwpożarową na terenie Kopaczowa, czeskiego Oldrihova i Hradka nad Nysą, a współpraca ta, mimo szeregu zmian, trwa po dzień dzisiejszy.

Założycielem i jednocześnie pierwszym naczelnikiem OSP w Kopaczowie był nieżyjący już Marian Prądzyński, który pełnił tę funkcję do dnia 17 marca 1987 r. Na początku jednostka posiadała do dyspozycji poniemiecki konny wóz strażacki z zabudowaną pompą ręczną, która na dzień dzisiejszy liczyła by 130 lat. Ponadto do dyspozycji była uszkodzona motopompa, kilka węży strażackich, dwie prądownice, jedna drabina, pięć toporków oraz trzy maski przeciwgazowe. Jednostkę stanowili wówczas: Marian Prądzyński, Władysław Skrypij, Stanisław Stolarczyk, Romuald Rodziewicz, Władysław Wąsicki, Czesław Spich, Władysław Nowak, Stanisław Cykman i Tadeusz Siemiński. Niestety, żaden z wymienionych druhów nie dożył dzisiejszej rocznicy, cześć ich pamięci.

W dniu 17 marca 1987 r. podczas walnego zebrania na nowego naczelnika został wybrany Zygfryd Nowak, a skład ochotników powiększył się o nowych druhów.

W tym samym roku jednostka dostała do dyspozycji z Państwowej Straży Pożarnej w Bogatyni samochód marki Żuk i została przekwalifikowana z kategorii M na S1, 1996 - otrzymuje samochód średni gaśniczy marki Star 266. Jednostka mieściła się w budynku starej remizy przy ul. Głównej, która jednocześnie stanowiła centrum życia wsi. To właśnie tam odbywały się wszelkie zabawy wiejskie czy też zawody strażackie.

W roku 2000 przy udziale Prezesa Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka otwarta została nowa remiza, która służy do chwili obecnej. Na dzień dzisiejszy stan czynnych strażaków ochotników wynosi 31 osób. Prezesem jednostki obecnie jest Grzegorz Bednarek, natomiast funkcję naczelnika sprawuje Zbigniew Pietrzak.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.