Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Wrocławskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Wrocławskim

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu Wrocławskim powstała w 1948 roku. Założycielami byli: Szczepan Miarka, Stefan Hadyniak, Paweł Długosz, Marian Smolak i Jan Ruszkowski.

Na wyposażeniu był wtedy jedynie wóz konny i ręczna pompa. Konie do zaprzęgu dysponowane były od mieszkańców wsi. Dyżur pełnili gospodarze, a w przypadku pożaru udział brał również właściciel koni.

W 1948 roku budynek po piekarni, później po kuźni zaadaptowany został na strażnicę, a znaleziona syrena alarmowa odremontowana przez ochotników i zainstalowana na terenie jednostki. W następnym roku straż została wyposażona w pompę spalinową z silnikiem DKW. Nowy nabytek był przekazany z Wojskowych Zakładów z Czernicy.

W 1953 roku jednostka otrzymała motopompę PO3, a pierwszym samochodem był Star 25, który niebawem zastąpiono Żukiem z motopompą PO5.

Ochotnicy uczestniczyli wtedy w działaniach gaśniczych, jak i profilaktyce ppoż. Wspólnie z władzami sprawdzali w gospodarstwach stan zabezpieczenia przeciwpożarowego. Ponadto uczestniczyli w licznych zawodach sportowo-pożarniczych na terenie gminy i powiatu.

Po okresie aktywnej działalności nastąpiło zawieszenie działań i rozpad zarządu OSP. Powodem były nieporozumienia z ówczesną władzą.

Jednak w czasie braku władz w OSP, straż pełni swoje podstawowe zadania i jest gotowa nieść pomoc. O dobre imię jednostki walczył druh Zbigniew Andryszczak, który w 1992 roku przekazał dokumentację druhowi Arturowi Daleckiemu.

W roku 1995 r. powstaje nowy Zarząd, prezesem zostaje Artur Dalecki, a naczelnikiem Dariusz Bożek. Od tego czasu jednostka zaczyna się rozwijać i prężenie działać. Powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która uczestniczy w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, reprezentując Kamieniec Wrocławski.

W 1997 r. przez ponad pół miesiąca główną siedzibą jednostki był wał przeciwpowodziowy. Wraz z mieszkańcami Kamieńca Wr. i okolicznych wsi umacniali wał.

Strażacy organizowali wspólnie z władzami Gminy Czernica, z radnymi Kamieńca Wrocławskiego oraz Społecznym Komitetem - Festyn upamiętniający walkę z powodzią w 1997 roku. Pierwszy odbył się w Łanach, podczas którego uroczyście odsłonięto pomnik upamiętniający walkę mieszkańców z „Wielką Wodą” w 1997 roku.

W 1998 roku odbyły się obchody 50-lecia OSP z Kamieńca Wrocławskiego. Odprawiono mszę św., której przewodniczył ksiądz proboszcz śp. Michał Drymajło. Poświęcono sztandar przekazany jednostce OSP z Kamieńca Wr., którego fundatorem byli mieszkańcy.

W 2000 roku jednostka otrzymała używany samochód gaśniczy GBA Star 244. Auto było w fatalnym stanie i niezdatne do użytkowania. Strażacy podjęli się naprawy wozu. Wszystkie prace zostały wykonane własnymi środkami finansowymi. Druhowie czynnie asystują - pomagają w świętach kościelnych, np. pełniąc wartę przy Bożym Grobie, dbają o bezpieczeństwo podczas procesji, a także budują swój strażacki ołtarz na święto Bożego Ciała.

Od 2005 roku strażacy OSP z Kamieńca Wrocławskiego cyklicznie uczestniczą w Pielgrzymce Strażaków do Częstochowy.

W 2006 roku rozpoczęto rozbudowę i generalny remont remizy strażackiej.

W wyniku rozbudowy powstał dodatkowy boks garażowy, łazienki oraz kotłownia. Budynek został ocieplony. W jednym z pomieszczeń stworzono centrum kształcenia, które zostało wyposażone w sprzęt komputerowy. Obecnie remiza posiada system antywłamaniowy i jest podłączona do monitoringu ochrony. Prace przy remizie wykonali społecznie strażacy. Potrzebne materiały zostały zakupione przez Gminę Czernica.

W 2009 roku jednostka otrzymała nowy lekki samochód Fiat Ducato. Przy okazji obchodów 60-lecia istnienia jednostki, została poświęcona odremontowana i rozbudowana remiza oraz nowe auto. Nowy wóz bojowy zastąpił wysłużonego już żuka.

W międzyczasie jednostka została wyposażona w sprzęt powiadamiania o alarmie bezpośrednio na telefony komórkowe strażaków. W jednostce powstała „Wioska Internetowa”, dzięki której mieszkańcy mogli nieodpłatnie korzystać z komputerów oraz Internetu.

W 2018 roku jednostka obchodzi Jubileusz 75-lecia istnienia.

W 2013 roku jednostka otrzymała nowy samochód średni Mercedes Atego. Uroczyste przekazanie wozu zostaje poprzedzone mszą św. Średnie auto zostało zakupione ze środków: Komendanta Głównego PSP, Urzędu Gminy Czernica, Zarządu Głównego ZOSP RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska. Strażacy ochotnicy prowadzą szeroką działalność statutową. Angażują się w lokalną działalność społeczną, między innymi pomagają przy organizacji festynów, pikników, dożynek.

Organizują pokazy ratownictwa medycznego w placówkach oświaty, pomagają przy akcji „Sprzątanie Świata”, WOŚP, współpracują z innymi służbami, takimi jak: Policja, koło PZW, etc.

Strażacy są inicjatorami Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbywa się każdego roku w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim i w Dobrzykowicach.

Organizują Dzień Otwarty swojej remizy, podczas którego omawiają podstawy z ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego etc.

Nieustannie ponadto podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w licznych szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Policję, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz inne wykwalifikowane instytucje. Druhowie dodatkowo uczestniczą w kursach doskonalących wiedzę nt. pożarów, sprzętu, jak również z zakresu przepisów BHP.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.