Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstawie Wielkiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstawie Wielkiej

OSP w Chrząstawie Wielkiej została założona 10 czerwca 1947 r. przez Władysława Pełczyńskiego (pierwszy prezes), Jana Kaptura, Władysława Pachołka, Franciszka Dyrcza, Władysława Gąsiora, Stanisława Kowalskiego, Adama Bobera, Władysława Herhalskie-go, Stanisława Paszkiewicza, Antoniego Paszkiewicza, Antoniego Mruka, Józefa Gocoła, Jana Birnieckiego i Wacława Pietrakowskiego.

Pierwsza remiza znajdowała się w gospodarstwie F. Dyrcza. Pierwsza pompa ręczna to pompa poniemiecka z Grędziny, zakupiona za pieniędze z organizacji zabaw.

1947 - OSP zbudowała konny wóz strażacki, 1961 - otrzymanie 1. motopompy typu DKW.

1972-1974- budowa nowej remizy przez strażaków w czynie społecznym.

1977 - przydział samochodu STAR 25.

1989 - wymiana samochodu STAR 25 na STAR 200 GBM 2,5 z wyposażeniem. 1988-1989 - rozbudowa remizy o pomieszczenia gospodarcze i scenę.

1997- z okazji 50-lecia OSP, społeczeństwo oraz władze Gminy ufundowały sztandar. Jednostka odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Udział w akcji przeciwpowodziowej w gminie i Wrocławiu.

1999 - przydział nowoczesnej motopompy SPEC-POŻ_8 Górzewska M8/8.

2000-2007- zakup i uzupełnienie sprzętu i mundurów, remonty remizy OSP.

2005-2006 - usuwanie skutków wichur. 2007- zakup samochodu pożarniczego MERCEDES DAIMLER BENZ 1019 AF GBA 2,5/1.6, pompy szlamowej i piły STIHL.

2010 -częściowe zakończenie budowy i modernizacji remizy.

2015 - zakup nowego Mercedesa Atego 1530 GBA 3,5/32 wraz z wyposażeniem.

2017 - otwarcie zmodernizowanej remizy strażackiej. Obchody 70-lecia OSP.

Na przestrzeni ponad 70 lat swojej działalności drużyny z Chrząstawy Wielkiej brały udział oraz wygrywały zawody strażackie na szczeblu gminnym, powiatowym, a także wojewódzkim. Uczęszczały na festyny na terenie Gminy Czernica oraz Miasta Wrocław, prezentując samochód, sprzęt oraz umiejętności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Organizowały wiele akcji charytatywnych oraz współorganizowały pikniki, festyny rodzinne. Ponadto brały udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych, od usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych przez wypadki samochodowe do pożarów domostw, łąk i lasów.

Strażacy, dzielnie służąc, wykazują się umiejętnościami oraz wiedzą, za które otrzymują bardzo wysokie odznaczenia, między innymi Złoty Znak Związku OSP RP (Bronisław Habiak, Marian Wójcik, św. p. Jan Kaptur) lub Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Jednostkę OSP z Chrząstawy Wielkiej dumnie reprezentowali Prezesi:

Pełczyński Władysław,
Kaptur Jan,
Gocoł Henryk,
Doński Józef,
Ziółkowski Stanisław,
Pawlik Janusz.

Obecny skład zarządu:

Pawlik Janusz - Prezes OSP
Tarasiewicz Wojciech - Naczelnik OSP
Pawlik Stanisław - Sekretarz
Gocoł Rafał - Gospodarz
Filip Karolina - Wiceprezes OSP
Rajnert Igor - Zastępca Naczelnika OSP
Kolański Michał - Skarbnik.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.