.

Nowoczesna międzynarodowa edukacja w sercu Wrocławia

Nowoczesna międzynarodowa edukacja w sercu Wrocławia
.

Obszerna siedziba Fundacji Edukacji Międzynarodowej (FEM) przy ulicy Racławickiej 101 na wrocławskim Grabiszynku zwraca uwagę przejezdnych. Ten jeden z najnowocześniejszych obiektów szkolnych w kraju mieści pod swoim dachem placówki FEM: Dwujęzyczną Szkołę Podstawową ATUT, Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu oraz placówkę dla cudzoziemców Wroclaw International School. W minionym roku szkolnym najstarsza z nich, szkoła ATUT świętowała 30-lecie istnienia i 10-lecie akredytacji jako IB World School.

Społeczne szkoły FEM są od początku lat 90. minionego wieku pionierami edukacji niepublicznej i międzynarodowej na Dolnym Śląsku. Dzieci i młodzież uczą się w nich dwujęzycznie (po polsku i angielsku) od „zerówki” aż do matury - polskiej lub międzynarodowej, realizując jednocześnie polską podstawę programową.

Międzynarodowe akredytacje

Wszystkie placówki Fundacji akredytuje International Baccalaureate Organization - Organizacja Matury Międzynarodowej, zrzeszająca na świecie kilka tysięcy szkół, oferując międzynarodowe programy kształcenia, których absolwenci trafiają na najlepsze uczelnie wyższe. Szkoły Fundacji są jednymi z pierwszych w Polsce, które dołączyły do grona IB World Schools - Szkół Światowych IB.

Najstarsza niepubliczna szkoła podstawowa na Dolnym Śląsku

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT powstała tuż po przemianach w Europie Środkowej w 1990 roku z potrzeby społecznej. Od tego czasu nieprzerwanie wprowadza nowoczesne rozwiązania edukacyjne, przygotowujące młodych ludzi do stawiania czoła wyzwaniom współczesności.

Efektem jest nie tylko - utrzymywana od lat - jedna z czołowych pozycji wśród dolnośląskich szkół pod względem wyników państwowych egzaminów po klasie ósmej, ale i dalsze losy absolwentów szkoły, którzy trafiają do najlepszych liceów i na wymarzone studia w kraju i za granicą. W szkole realizowana jest zarówno polska podstawa programowa, jak i międzynarodowy IB Middle Years Programme.

Dwujęzyczność stanowi jeden z filarów edukacji w ATUCIE. Realizowana jest już od „zerówki” w postaci zajęć Play and Learn z native speaker’em języka angielskiego oraz zwiększonej ilości godzin nauki języka angielskiego. Uczniowie klas starszych biorą udział w międzynarodowych projektach anglojęzycznych, zajęciach CLIL (Content and Language Integrated Learning) z native speaker’ami i w zajęciach dwujęzycznych z poszczególnych przedmiotów, ze szczególnym naciskiem na przedmioty ścisłe i przyrodnicze.

W szkole kładzie się również ogromny nacisk na kształtowanie kluczowych kompetencji uczniów, w tym umiejętności uczenia się. W tym celu już od klasy czwartej realizowany jest autorski program Strategii Nauki. Co roku szkoła włącza się, jako partner DANA Foundation z USA, w organizowany globalnie Tydzień Wiedzy o Mózgu – Brain Awareness Week - propagujący wiedzę o możliwościach i aspektach zdrowotnych i edukacyjnych związanych z funkcjonowaniem mózgu.

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT została wyróżniona certyfikatem „Miejsce Odkrywania Talentów” przyznawanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji placówkom, która podejmują systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych. Otrzymała ten tytuł jako szkoła, która – zgodnie z regulaminem odznaczenia: „w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży”.

Pierwsza w regionie szkoła dla cudzoziemców

W placówce Wroclaw International School (WIS), która powstała na potrzeby rozrastającej się społeczności cudzoziemców w roku 2002, jako pierwsza szkoła międzynarodowa w południowo-zachodniej Polsce, kształci się młodzież z ponad 30 krajów całego świata, by po zmianie miejsca zamieszkania móc kontynuować naukę w jednolitym globalnie systemie IB. Realizowane są tu dwa programy IB: Primary Years Programme i Middle Years Programme. Placówka WIS ściśle współpracuje ze szkołą ATUT i liceum organizując wspólne przedsięwzięcia edukacyjne. WIS jest członkiem ACES - Association of Central European IB Schools.

Liceum z maturą polską i międzynarodową

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu powstało w 2014 roku w odpowiedzi na potrzeby absolwentów ATUTu oraz WIS, którzy chcieli kontynuować edukację w systemie międzynarodowym i przygotować się w ramach IB Diploma Programme do Matury Międzynarodowej.

Obecnie szkoła objęta jest patronatem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuje też z wieloma innymi uczelniami wyższymi i przedstawicielami biznesu. Co roku organizowane są m.in. Dni Kariery oraz spotkania z delegatami uczelni polskich i zagranicznych, pozwalające licealistom na poznanie różnych możliwości kształtowania swojej dalszej edukacji i przyszłej kariery zawodowej.

Od pierwszej Matury Międzynarodowej w roku 2017 absolwenci MLO osiągają niezmiennie znakomite wyniki, czego najlepszym dowodem są rezultaty tegorocznych egzaminów, w których bardzo trudną Maturę Międzynarodową zdali wszyscy uczniowie i to na wysokim poziomie; łączenie z wynikiem maksimum punktów osiągniętym przez jedną z uczennic.

Obecnie liceum realizuje również ścieżkę przygotowania do matury polskiej, oferując specjalizowane klasy: biologiczno-chemiczną, historyczno-geograficzną i matematyczną. W każdym z profili realizowany jest rozszerzony program z języka angielskiego i dwujęzyczność, stąd kandydaci do MLO muszą na egzaminie wstępnym wykazać się już dobrą znajomością tego języka.

Kadrę MLO stanowią nauczyciele - specjaliści z Polski i licznych innych krajów świata, w tym wiele osób, dla których angielski jest językiem ojczystym.

Bezpieczeństwo i kompetencje społeczne

Nad bezpieczeństwem i kształtowaniem kompetencji społecznych uczniów wszystkich szkół FEM czuwa zespół specjalistów, realizujących m.in. programy profilaktyczne dotyczące uzależnień, bezpieczeństwa w Internecie, projekty kształtujące wrażliwość i odpowiedzialność społeczną oraz samodzielność w podejmowaniu decyzji i ponoszeniu ich konsekwencji, zgodnie z filozofią IB. Dla młodszych uczniów realizowane są też zajęcia wspierające ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny.

Międzynarodowy wymiar sportu

Jednym z najważniejszych elementów spajających społeczności uczniowskie szkół FEM jest międzynarodowy Program Sportowy „Wolves”. Unikatowy w skali kraju projekt, w ramach którego po lekcjach realizowane są zajęcia sportowe we współpracy z profesjonalnymi trenerami i klubami sportowymi, a oferujący uczniom kilkanaście dyscyplin sportu do wyboru. Program zmienia się sezonowo, tak, by każdy z uczniów mógł spróbować swoich sił w wielu dyscyplinach. Poprzez udział i organizację na własnym terenie krajowych i międzynarodowych turniejów dzieci i młodzież uczą się zasad fair play, poznają historię sportu, aspekty sportu w innych kulturach i kształtują ducha wytrwałości i współpracy.

Kampus – Racławicka 101

Siedziba szkół FEM to budynek o powierzchni 12 000 m2 oraz ponad dwuhektarowa działka. Budynek został zaprojektowany tak, by jak najpełniej służył potrzebom współczesnej edukacji. W 2017 roku komisja konkursu architektonicznego „Piękny Wrocław” przyznała siedzibie szkół FEM wyróżnienie w kategorii budynków użyteczności publicznej.

Młodzież korzysta tu z nowocześnie wyposażonych laboratoriów do nauk ścisłych i przyrodniczych, dużej hali sportowej, dwóch sal gimnastycznych, sal do nauk humanistycznych, laboratoriów językowych, bogatej w pozycje literatury światowej, w różnych językach międzynarodowej biblioteki, przestronnego audytorium, sal teatralnych oraz kafeterii.

Najmłodsi uczniowie przerwy spędzać mogą w wydzielonej dla siebie strefie przytulnego patio, a ich starsi koledzy odpoczywają na przestronnym boisku i otaczających budynek terenach zielonych. Przed budynkiem FEM znajduje się parking dla rodziców i pracowników.

Ważną cechą budynku jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników, który zapewnia kompleksowy system monitoringu, ochrony i procedur bezpieczeństwa.

Informacji szczegółowych na temat przyjęć do szkół FEM udziela Specjalista ds. rekrutacji tel. 71 782 26 27, e-mail: rekrutacja@fem.org.pl

Aktualności z życia szkół Fundacji dostępne są na stronach internetowych szkół i ich profilach w mediach społecznościowych:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT:

Strona: www.atut.fem.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/FEM.ATUT
Instagram: https://www.instagram.com/szkola_atut/

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu:

Strona: www.mlo.fem.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/International.High.School.of.Wroclaw/
Instagram: https://www.instagram.com/international_hs_of_wroclaw/

Wroclaw International School:

Strona: www.wis.fem.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/WIS.FIE/
Instagram: https://www.instagram.com/wroclawinternational/

Informacje dla prasy:

Monika Śliwińska – Długosz, Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju programowego i PR
Tel. 71 782 26 27, e-mail: sliwinska@fem.org.pl

.

plus.gazetawroclawska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2022 Polska Press Sp. z o.o.