Marcin Kaźmierczak

Kleczkowska, Zaręba, Wołów... Lepiej omijać je szerokim łukiem

W strzelińskim zakładzie karnym przebywają mężczyźni odbywający karę po raz pierwszy. Może on pomieścić 805 osób Fot. Paweł Relikowski W strzelińskim zakładzie karnym przebywają mężczyźni odbywający karę po raz pierwszy. Może on pomieścić 805 osób
Marcin Kaźmierczak

W 15 dolnośląskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa obecnie 6263 skazanych. Na Dolnym Śląsku mamy także najwięcej więźniów niebezpiecznych i skazanych na dożywocie.

Pod koniec kwietnia w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych przebywało 73997 osadzonych - to dane Służby Więziennej. W 8 zakładach karnych na Dolnym Śląsku wyroki odsiadywało 5667 skazanych. W 6 aresztach śledczych znajdowało się 545 tymczasowo aresztowanych. W kwietniu do dolnośląskich zakładów penitencjarnych trafiło 611 osób. W tym samym czasie na wolność wyszło 549 więźniów. Karę w postaci dozoru elektronicznego odbywało 674 skazanych. To najwyższy wskaźnik w całym kraju.

W dolnośląskich więzieniach wyroki odsiaduje też najwięcej więźniów niebezpiecznych - 21 oraz skazanych na dożywocie. Tych ostatnich pod koniec kwietnia było 50.

Dolnośląskie więzienia przodują także w statystyce samowolnych oddaleń. Od początku roku do końca kwietnia próbę ucieczki podjęło 11 skazanych. Trzech oddaliło się z Ośrodka w Piławie Dolnej. Po dwóch z Zakładów Karnych w Głogowie i Strzelinie oraz po jednym z obu wrocławskich więzień oraz Kłodzka i Oleśnicy.

Na Dolnym Śląsku pieczę nad więźniami sprawuje blisko 2300 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 127 pracowników cywilnych, z czego 37 pedagogów.

- Do zadań Grup Interwencyjnych Służby Więziennej należy przede wszystkim kontrola więzień i konwojowanie osadzonych o specjalnym statusie, szczególnie chronionych, świadków koronnych oraz członków zorganizowanych grup przestępczych - mówi kpt. Mariusz Jastrzębski, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu.

Resocjalizowani poprzez pracę i naukę

Jednym z głównych zadań funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także cywili, w tym pedagogów pracujących w więzieniach, jest pomoc skazanym w resocjalizacji. Odbywający kary na Dolnym Śląsku mogą skorzystać z aż 750 programów resocjalizacyjnych. Zdaniem kpt. Mariusza Jastrzębskiego, najskuteczniejszym z nich jest zatrudnienie skazanych do pracy.

Spośród tych, którzy mogą pracować, zatrudnionych było 46 proc. dolnośląskich więźniów. Odpłatnie pracowało 1124 z nich, nieodpłatnie zaś 1482. Pracy - z powodu jej braku - nie mogło podjąć 1084 osadzonych. Więźniowie zatrudnieni odpłatnie w marcu wypracowali ponad 150 tysięcy godzin zarabiając przy tym przeciętnie 1305 zł (stawka 10,28 zł za godzinę).

Wszyscy osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych mają także możliwość nauki na wszystkich szczeblach edukacji poza szkołami wyższymi. Na Dolnym Śląsku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu oraz przy Zakładzie Karnym w Wołowie kształci się przeciętnie 500 osadzonych.

Większość zakładów karnych posiada także specjalne oddziały terapeutyczne dla osadzonych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.

Zakład karny w Oleśnicy ma jeden z największych tego typu oddziałów w Polsce. Prowadzone działania terapeutyczne mają na celu zapobieganie pogłębianiu się prezentowanych przez osadzonych zaburzeń oraz przywracanie równowagi psychicznej - informuje kpt. Jastrzębski. - Podobne oddziały z powodzeniem funkcjonują w Zakładzie Karnym w Wołowie oraz Kłodzku. We Wrocławiu przy areszcie śledczym znajduje się także ośrodek diagnostyczny, w którym psycholodzy Służby Więziennej prowadzą badania nad grupą osadzonych wykazujących istotne zaburzenia w zachowaniu, trudności wychowawcze lub skazanych za przestępstwa seksualne, na karę 25 lat pozbawienia wolności i karę dożywotniego pozbawienia wolności. Również w Zakładzie Karnym Nr 1 znajdują się oddziały terapeutyczne dla uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających. Terapię odwykową od środków odurzających na południu województwa dolnośląskiego realizuje z kolei Zakład Karny w Kłodzku - wymienia.

Dolnośląskie areszty śledcze

Areszt śledczy w Dzierżoniowie (ul. Ząbkowicka 53): przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Posiada wyodrębniony oddział typu zamkniętego dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, w tym młodocianych oraz oddział typu półotwartego. W areszcie przebywają także aresztowani i skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Mieści 212 osób.

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze (ul. Grottgera 2): przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Posiada wyodrębniony oddział typu zamkniętego dla recydywistów.

Dodatkowo przebywają w nim aresztowani i skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną oraz tymczasowo aresztowani i skazani poruszający się na wózkach inwalidzkich. Mieści 309 osób.

Areszt Śledczy w Lubaniu (ul. Podwale 1): przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Mieści 157 osób.

Areszt Śledczy w Świdnicy (ul. Trybunalska 16): przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Posiada wyodrębniony oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów. Mieści 303 osoby.

Areszt Śledczy w Wałbrzychu (ul. Juliusza Słowackiego 10A): przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Mieści 118 osób.

Areszt Śledczy we Wrocławiu (ul. Świebodzka 1): przeznaczony dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, dla kobiet i mężczyzn podlegających leczeniu w szpitalu psychiatrycznym, a także dla kobiet i mężczyzn skierowanych do ośrodka diagnostycznego. W ramach aresztu funkcjonuje także oddział zakładu karnego dla recydywistów. Mieści 794 osoby.

Zakłady karne

Zakład Karny w Głogowie (ul. Lipowa 21): ma charakter półotwarty. Przeznaczony do wykonywania kary pozbawienia wolności wobec mężczyzn recydywistów. Mieści 314 osób.

Zakład Karny w Kłodzku (ul. Bohaterów Getta 16): ma charakter zamknięty. Przeznaczony jest dla recydywistów. Zakład posiada oddział aresztu śledczego, oddział typu półotwartego dla recydywistów, a także oddział terapeutyczny dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Maksymalnie może pomieścić 659 skazanych.

Zakład Karny w Oleśnicy (ul. Wały Jagiellońskie 1): ma charakter zamknięty. Przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Posiada oddział zamknięty dla młodocianych skazanych, a także oddział terapeutyczny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym dla sprawców przestępstw seksualnych z zaburzeniami preferencji seksualnych. Mieści 172 osoby.

Zakład Karny w Strzelinie (ul. Ząbkowicka 68): zakład o charakterze zamkniętym. Przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Posiada również oddział zamknięty dla młodocianych przestępców, oddział półotwarty dla odbywających karę po raz pierwszy oraz oddział półotwarty dla młodocianych. Mieści 805 osób.

Zakład Karny w Wołowie (ul. Więzienna 6): ma charakter zamknięty. Przeznaczony dla recydywistów. Posiada również oddział dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie zamkniętym w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Mieści 1046 osób.

Zakład Karny Nr 2 we Wrocławiu (ul. Fiołkowa 38): ma charakter półotwarty. Posiada również oddział otwarty dla recydywistów. Mieści 628 osób.

Zakład Karny w Zarębie (ul. Leśna 4): ma charakter półotwarty. Przeznaczony jest dla recydywistów. Mieści 467 osób.

Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu (ul. Kleczkowska 35): ma oddziały zamknięte oraz półotwarte. Jest przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, ma także oddział zamknięty dla młodocianych. Dodatkowo posiada wyodrębnione areszty dla mężczyzn i kobiet. Mieści 1400 osób.

Oddział Zewnętrzny w Piławie Dolnej (ul. Błotnista 12): jest to oddział zewnętrzny aresztu śledczego w Dzierżoniowie. Jednostka przeznaczona jest dla młodocianych przestępców i dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Mieści 123 osoby.

Marcin Kaźmierczak

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.