.

Jak interesująco i skutecznie nauczać historii…

Jak interesująco i skutecznie nauczać historii…
.

Rozmowa z pracownikami pionu edukacyjnego Oddziału IPN we Wrocławiu

Na czym polega istota misji edukacyjnej, która przyświeca działalności IPN?

dr Stanisław A. Bogaczewicz [SAB]: Edukacyjna działalność IPN koncentrując się na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej porozbiorowych i najnowszych dziejów Polski, służyć ma pogłębieniu świadomości historycznej oraz umacnianiu tożsamości narodowej, co sprzyjać winno kształtowaniu w społeczeństwie polskim w kraju i poza jego granicami, postaw patriotycznych – propaństwowych i proobywatelskich.

Jakie przygotowanie posiadają osoby zajmujące się edukacją w IPN?

dr Iwona Demczyszak [ID]: Są to często osoby z dorobkiem naukowym oraz licznymi publikacjami, wśród których są także nauczyciele z dużym doświadczeniem pracy w szkole, którzy w przystępny sposób potrafią dotrzeć z przekazem do szerokiego grona odbiorców. W rozwiniętej ofercie edukacyjnej IPN znalazły się propozycje oparte m.in. o czynne metody nauczania: warsztaty, lekcje z wykorzystaniem bogatej gamy środków dydaktycznych, projekty edukacyjne, planszowe gry edukacyjne.

W jaki sposób pracownicy pionu edukacyjnego realizują misję Instytutu?

[SAB]: Pracownicy Biura zajmują się edukacją ujmowaną szeroko i rozumianą w tradycyjnym tego słowa znaczeniu – czyli działań zmierzających do kształcenia i wychowania człowieka we wszystkich fazach jego rozwoju. W szczegółach realizujemy swe zadania poprzez: organizację konferencji, szkoleń, wykładów – bazujących na aktualnych ustaleniach naukowych oraz z wykorzystaniem najnowszych materiałów edukacyjnych, a także poprzez organizację i prowadzenie debat, konkursów, zajęć lekcyjnych etc. Nasza oferta edukacyjna obejmuje różnorodne kręgi odbiorców. Są nimi zarówno nauczyciele i wychowawcy, jak i studenci oraz uczniowie, a także osoby zainteresowane historią. Jako rzecz godną podkreślenia dodam, iż wspomniane zajęcia prowadzone są także w placówkach zamkniętych – w aresztach i więzieniach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, gdzie nasze zajęcia wzbudzają duże zainteresowanie.

Czy IPN kieruje swoją ofertę również do osób z różnymi dysfunkcjami?

[ID]: Oczywiście. Od 2008 roku pracujemy na rzecz edukacji osób niewidomych i słabowidzących. Początkowo zajęcia dla tej grupy odbiorców były oparte o tradycyjne metody dydaktyczne połączone z ilustracjami muzycznymi, następnie organizowano czynne warsztaty w pełni dostosowane do percepcji tej grupy osób. Dużą pomocą i wsparciem służyli mi wówczas nauczyciele i wychowawcy z Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Dzięki tej współpracy powstały dwie publikacje mojego autorstwa Solidarność – narodziny legendy (2010), Ośmiornica czyli Solidarność Walcząca na celowniku bezpieki (2013). Wykorzystano w nich pismo Braille’a oraz powiększony czarnodruk. Inną formą działania na rzecz osób z dysfunkcjami była konferencja edukacyjna Dysfunkcja wzroku a możliwości pracy ze źródłem historycznym, która miała miejsce we Wrocławiu w 2013 r. Natomiast od 2014 r. realizujemy filmowo-warsztatowy projekt edukacyjny Historia dla ciebie i dla mnie. W ramach projektu wyświetlamy filmy z audiodeskrypcją, wygłaszamy prelekcje oraz organizujemy warsztaty. W kolejnych latach pojawiły się nowe propozycje dla niewidomych. Należy do nich pilotażowy projekt Niewidomi debatują, który wystartował z mojej inicjatywy w 2016 r. W jego ramach odbyły się warsztaty merytoryczne oraz techniczne z zakresu debaty oksfordzkiej. Spotkanie zaowocowało pierwszą publiczną debatą, która miała miejsce w Sejmie RP w 2017 r.

Wiadomo, że Oddział IPN we Wrocławiu uczestniczy w realizacji wielu projektów ogólnopolskich. Które spośród nich realizowane były jako pierwsze?

[ID]: Organizujemy je od 2007 r. Pierwszy z nich Lekcje z historii najnowszej wymagał przeszkolenia oraz kierowania pracą kilku zewnętrznych edukatorów, którzy po wcześniejszym umówieniu, docierali do wielu ośrodków na terenie całego kraju. Drugi, Opowiem Ci o wolnej Polsce, polegał na pracy młodzieży ze świadkami historii z własnego środowiska. Rola edukatorów polegała na przygotowaniu młodzieży do spotkania i rozmowy z wybranym świadkiem. Następnie zorganizowaliśmy projekt Co kryją archiwa IPN? Dzięki niemu uczestnicy mogli wejść do archiwum, gdzie zapoznawali się z rodzajami zgromadzonych w nim dokumentów, a następnie brali udział w zajęciach, w których wykorzystywano niektóre z nich.

W jaki sposób Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu uczciło ważkie wydarzenie jakim była 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości?

[SAB]: W przypadku aktywności wrocławskiego OBENu dotyczącego tej rocznicy wspomnieć należy realizowany na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny centralny projekt „Akademia Niepodległości”. Ponadto wrocławski OBEN zorganizował dla nauczycieli i wychowawców cykl szkoleń zatytułowanych „Zmagania o niepodległość Rzeczypospolitej do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej”. W tych szkoleniach uczestniczyli również wychowawcy – funkcjonariusze Służby Więziennej.

Przygotowaliśmy także wystawy plenerowe. Wernisaż pierwszej z nich zatytułowanej „Semper Fidelis. Walki o Lwów 1918–1919” zainaugurował Centralny Projekt Edukacyjny IPN „Walki o granice Rzeczypospolitej 1918–1922”. Kolejna – „Z dala od bursztynowego brzegu…” – upamiętnić miała 100. rocznicę utworzenia Flotylli Pińskiej i jej udział w walkach o wolność Polski. Wystawa zaś „Tryumphus Poloniae …” – prezentowała wybrane wydarzenia z dziejów oręża polskiego w oparciu o dzieła polskiego malarstwa historycznego i batalistycznego XX wieku.


Czy jest jeszcze projekt organizowany przez wrocławski OBEN, który uważają państwo za warty wspomnienia?

[ID]: Niewątpliwie należy wymienić Dolnośląski Turniej Debat Oksfordzkich. Projekt jest skierowany do młodzieży ponadgimnazjalnej z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. W ramach projektu odbywają się warsztaty merytoryczne z zakresu najnowszej historii Polski, zasad prowadzenia debaty oksfordzkiej. Finałem szkolenia jest regionalny Turniej Debat Oksfordzkich, podczas którego uczestnicy dyskutują na wybrane tematy historyczne z wykorzystaniem argumentów. Udział w projekcie zapewnia kształcenie bardzo konkretnych umiejętności: argumentowania, kontrargumentowania, spojrzenia na dany temat z różnych perspektyw oraz budowania spójnych wypowiedzi publicznych, a także umiejętność redukowania stresu przed wystąpieniami publicznymi.

Czy OBEN we Wrocławiu współpracuje z innymi instytucjami w realizacji swej ustawowej misji?

[SAB]: Oczywiście. Nasze działanie niejednokrotnie podejmujemy we współpracy z organami władzy publicznej oraz instytucjami państwowymi, ze szkołami różnych szczebli oraz z wieloma uczelniami, z placówkami oświatowymi i kulturalnymi, ze stowarzyszeniami i z fundacjami oraz innymi organizacjami pozarządowymi, ze środkami masowego przekazu, a także polskimi organizacjami i instytucjami emigracyjnymi etc.

Przykładem takich przedsięwzięć i pewnym novum w działalności wrocławskiego Biura Edukacji stało się zainicjowanie współpracy z niezależnym wrocławskim Teatrem Arka, który w 2019 r. przyjął imię Renaty Jasińskiej – nieżyjącej już twórczyni i założycielki tegoż teatru. Owocem tego połączenia sił było powstanie spektakli: „Karla”, „Czas patriotów – Karolina Lanckorońska” i „Rodzina- Cud nad Wisłą”. Należy podkreślić, iż posłużenie się tą formą wyrazu artystycznego, poza walorem edukacyjnym, skłania odbiorców do pogłębionej refleksji. Służyć temu ma m.in. nawiązujące do wzorców teatru Tadeusza Kantora i Jerzego Grotowskiego zatarcie granicy między sceną a widownią, co angażując widza – czyni z niego współtwórcę przedstawienia.

Co mogą państwo powiedzieć o współpracy międzynarodowej?

[SAB]: W tym zakresie należy wspomnieć o wsparciu udzielonym środowisku polonijnemu w Essen w Niemczech. Pracownicy Oddziału IPN z Wrocławia brali udział w organizowanych corocznie przez miejscową Polonię uroczystościach upamiętniających rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Za pośrednictwem Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej pomoce edukacyjne trafiły również do polskich szkół i placówek oświatowych działających w Wielkiej Brytanii, w USA, w Kanadzie, na Kresy II Rzeczypospolitej oraz do Rosji.

Czy obecne problemy pandemiczne wpłynęły na pracę OBEN-u?

[ID]: Z uwagi na tegoroczną pandemię koronawirusa dostosujemy formę działania do okoliczności , przechodząc na tryb online. Coraz więcej wydawanych materiałów edukacyjnych można pobrać ze strony internetowej w formie pdf. Dotyczy to między innymi wystaw elementarnych, tek edukacyjnych i infografik, które obecnie przeżywają renesans.

Dodam ponadto, iż informacje o pozostałych, przygotowanych przez nas wystawach można odnaleźć na naszej stronie internetowej. Warto podkreślić, że wystawy te są przez nas udostępniane bezpłatnie, aby każda społeczność lokalna miała sposobność poznać za ich pośrednictwem prezentowane treści historyczne.

W naszej ofercie edukacyjnej pojawiają się także gry edukacyjne wykorzystujące smartfony, czy kody QR. Zachęcam wszystkich do śledzenia strony internetowej www.edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/wroclaw oraz do kontaktu z pracownikami Biura.
Dziękuję za rozmowę.

.

plus.gazetawroclawska.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2021 Polska Press Sp. z o.o.