Gmina Miękinia – zdrowy klimat dla mieszkańców i inwestycji

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Gmina Miękinia – zdrowy klimat dla mieszkańców i inwestycji

Materiał informacyjny

Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia Gmina Miękinia od kilkunastu lat przeżywa dynamiczny rozwój, a zaplanowane na kolejne lata inwestycje potwierdzają, że nie zamierza zwalniać tempa.

Jest dobrze

Gmina Miękinia jest liderem inwestycji w powiecie średzkim. Z danych z lat 2019-2021 wynika, że na jednego mieszkańca przeznaczono tutaj 1 256,69 zł wydatków inwestycyjnych. Od lat Gmina pozostaje również w czołówce najchętniej wybieranych miejsc do zamieszkania na Dolnym Śląsku. Decyduje o tym nie tyko malownicze położenie gminy, ale przede wszystkim sprawnie działający system komunikacji z najważniejszymi ośrodkami w regionie (połączenia kolejowe, realizowana wspólnie z Wrocławiem komunikacja autobusowa, rozwinięta sieć drogowa), stale rozbudowywana strefa aktywności gospodarczej, w której działa już kilkadziesiąt firm oferujących atrakcyjne miejsca pracy w różnych branżach oraz gminne inwestycje w niezbędną dla mieszkańców infrastrukturę. W ciągu ostatnich 5 lat oddano do użytku dwie szkoły (Lutynia, Pisarzowice), żłobek i przedszkole, 3 skateparki, świetlicę z biblioteką w Wilkszynie, kilkanaście kilometrów nowych i przebudowanych dróg, 5 parkingów typu P&R oferujących łącznie 170 miejsc parkingowych, oświetlono gminne ulice i miejscowości. Na ukończeniu jest nowa stacja uzdatniania wody.

Może być jeszcze lepiej

Dynamicznie rosnąca liczba mieszkańców stawia władze Gminy wciąż przed nowymi wyzwaniami. Obecnie najpilniejszą potrzebą jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa sieci drogowej, stworzenie nowych miejsc żłobkowych, przedszkolnych i szkolnych.

Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy nowej szkoły z kompleksem sportowym w Wilkszynie. W Źródłach powstanie nowa świetlica. Dla 14 miejscowości projektowana jest sieć kanalizacyjna, a istniejąca infrastruktura kanalizacyjna zostanie rozbudowana i zmodernizowana. W planach są również kolejne kilometry dróg i oświetlenie kolejnych miejscowości. Dobiegają końca prace związane z aktualizacją dokumentacji budowlanej dotyczącej rozbudowy szkoły w Lutyni.

Rekordowa dotacja

Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom Gmina Miękinia aktywnie zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych z dostępnych programów i funduszy unijnych i krajowych.

Tylko w bieżącym roku Gminie przyznano rekordową dotację w wysokości 262 621 152 zł na poprawę warunków już istniejącej strefy aktywności gospodarczej Wróblowice-Krępice oraz rozwój Podstrefy Miękinia w ramach LSSE obejmującej budowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych. Powodzenie tej inwestycji da szansę na przyciągnięcie kolejnych inwestorów, co w konsekwencji przełoży się na jeszcze większy rozwój gminy i wyższy poziom życia mieszkańców.

Tu podaj tekst alternatywny

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.