Dziękujemy za wspólne 25 lat we Wrocławiu!

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Dziękujemy za wspólne 25 lat we Wrocławiu!

Materiał informacyjny

logo

Strategicznym celem firmy Bosch jest tworzenie technologii, która jest „bliżej nas” i poprawia komfort naszego życia. Bosch jest liderem rozwiązań AIoT i chce w coraz większym stopniu wykorzystywać sztuczną inteligencję do tworzenia i wytwarzania swoich produktów i usług, aby poprawiać ich efektywność i optymalizować wykorzystanie zasobów. Firma aktywnie włącza się w działania na rzecz klimatu – od 2020 roku 400 lokalizacji Grupy Bosch na świecie jest neutralnych pod względem własnych emisji CO2. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Bosch zatrudnia 73 000 pracowników w działach badań i rozwoju w 129 ośrodkach R&D na całym świecie oraz blisko 30 000 ekspertów IT.

W Polsce zespół Bosch to blisko 7 700 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2020) w pięciu lokalizacjach i ośmiu zakładach produkcyjnych. Obchodząca właśnie jubileusz 25-lecia fabryka układów hamulcowych z sukcesem rozwija swoją działalność w Mirkowie pod Wrocławiem.

W fabryce mieści się również centrum R&D, które od początku swojego powstania w 2012 r. wspiera zarówno zakład produkcyjny w Mirkowie, jak i pozostałe lokacje koncernu na świecie. Komponenty produkowane we Wrocławiu wspierają bezpieczeństwo milionów kierowców na całym świecie, a zaangażowanie i kompetencje polskiego zespołu doceniane są w całym koncernie. Dziękujemy za wspólne 25 lat we Wrocławiu!

www.bosch.pl; www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Thank you for 25 years together in Wroclaw!
Bosch’s strategic goal is to create technology that is „closer to us” and that improves the comfort of our lives. Bosch is the leader in AIoT solutions and wants to increasingly use artificial intelligence to create and produce its products and services in order to improve their efficiency and optimize the use of resources. The company is actively involved in climate action – from 2020 onwards, 400 Bosch Group locations around the world are neutral in terms of their own CO2 emissions. The basis for the company’s development is innovation. Bosch employs 73,000 people in research and development departments in 129 R&D centers around the world and nearly 30,000 IT experts.

In Poland, the Bosch team consists of nearly 7,700 employees (as of December 31, 2020) in five locations and eight production plants. The brake systems factory, which is celebrating its 25th anniversary, is successfully expanding its activity in Mirkow near Wroclaw. Inside the plant there is also R&D center, which since its inception in 2012 has supported both the production plant in Mirkow and other locations of the concern worldwide.

The components produced in Wroclaw support the safety of millions of drivers around the world, and the commitment and competence of the Polish team are appreciated by the entire concern. Thank you for 25 years together in Wroclaw!

https://www.bosch-mobility-solutions.com/en/

logo
Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.