Redakcja

Dolny Śląsk obchodził swoje święto!

Redakcja

Już po raz ósmy obchodziliśmy Święto Województwa Dolnośląskiego. Sejmik Województwa uchwalił Świętem Regionu dzień 16 października, czyli Dzień Świętej Jadwigi Śląskiej. Święto to doskonała okazja, aby w trakcie uroczystej sesji sejmiku uhonorować osoby i instytucje zasłużone dla rozwoju naszego regionu

Uroczystości miały miejsce w Trzebnicy. Podczas sesji, Paweł Wróblewski - przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz marszałek Cezary Przybylski nadali tytuł Honorowego Obywatela Dolnego Śląska Civi Honorario - Świętej Jadwidze Śląskiej. Uhonorowanie jej postaci - jako patronki Dolnego Śląska - ma wymiar symboliczny. Święta Jadwiga Śląska prowadziła działalność dobroczynną, zajmowała się chorymi i wspierała ubogich.

Odznaczenie każdego roku przyznaje się osobom, które swoją postawą i pracą przyczyniają się do kształtowania tożsamości regionalnej Dolnoślązaków, a także do rozwoju gospodarczego regionu.

Wyróżniane są osoby, które z sukcesem działają na polu społecznym i kulturalnym, wniosły wkład do rozwoju i podnoszenia konkurencyjności Dolnego Śląska oraz promowały region w Polsce i za granicą.

- Święto województwa umacnia naszą tożsamość, jako Dolnoślązaków. To bardzo ważne, bowiem budowanie gospodarczej siły regionu nie zależy wyłącznie od ekonomii. To właśnie świadomość skąd jesteśmy i tożsamość regionalna decyduje o naszym sukcesie. Rozwój Dolnego Śląska to zasługa ludzi, którzy świadomi własnej tożsamości, całe lata pracowali tworząc pozytywny wizerunek naszego województwa. Rolą młodszych pokoleń jest poczucie przynależności do Dolnego Śląska, jako regionu, ogromnych szans - mówi marszałek Cezary Przybylski.

Dolny Śląsk nagradza

wybitnych mieszkańców regionu

Podczas uroczystej sesji wręczono Dolnośląskie Nagrody Kulturalne Sejmiku Województwa Dolnośląskiego SILESIA za rok 2017 oraz Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, a także Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla Regionu.

Dolnośląska Nagroda Kulturalna SILESIA przyznawana jest dla uhonorowania twórcy, dzieła artystycznego, wydarzenia lub projektu kulturalnego, który w sposób szczególny wnosi wkład w rozwój kultury Dolnego Śląska, promując region w Polsce i poza granicami kraju.

W tym roku wyróżniono Muzeum Ceramiki w Bolesławcu za zrealizowanie szeregu przedsięwzięć promujących i poszerzających wiedzę o jednym z największych regionalnych dóbr kultury, jakim jest dla Dolnego Śląska ceramika bolesławiecka.

Nagrodę otrzymała również Teresa Bazała zaangażowana w działalność społeczną na rzecz dzieci, młodzieży i mieszkańców Dolnego Śląska poprzez liczne inicjatywy społeczno-kulturalne oraz Katarzyna Koczyńska-Kielan, pedagog i artystka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Złote Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego przyznano: Kazimierzowi Orzechowskiemu, Markowi Woronowi, Piotr Pobrotynowi, Michałowi Poja-skowi, wyróżniono także Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bole-sławcu oraz Zespół Folklorystyczny „Wrzos”.

Srebrne Odznaki Honorowe wręczono Marcie Czyczerskiej oraz Joannie Kołowskiej i Andrzejowi Mellerowi.

Nagrody Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia dla Regionu przyznano: Bożenie Mulik, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izerskie, poszukującej aktywnych i zaangażowanych w działania w sferze publicznej kobiet. Maksymowi Drabikowi, młodemu utalentowanemu żużlowcowi, który we wrześniu br. zdobył tytuł Indywidualnego Mistrza Świata Juniorów. Krystynie Gay-Kutschenreiter, artystce plastyk, wielokrotnie nagradzanej w całym kraju za swoje prace w dziedzinie ceramiki. Wyróżniona przez marszałka została także Jagoda Szelc, Dolnoślązaczka, reżyserka i scenarzystka filmowa

Dzień Dolnego Śląska na wrocławskich Partynicach

Święto Województwa, które w tym roku odbyło się w niedzielę, 15 października na wrocławskim Torze Wyścigów Konnych było okazją, aby w radosnej atmosferze dumy z naszego regionu spotkać się z mieszkańcami Dolnego Śląska. Wśród licznych atrakcji najważniejszą były wyścigi konne. W głównych gonitwach dnia jeźdźcy powalczyli o Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz o Puchar Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego.

Od kilku lat Święto Województwa staje się prawdziwym świętem wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska. To kolejny krok w umacnianiu naszej regionalnej tożsamości! Dolny Śląsk jaki znamy to efekt pracy wielu pokoleń, różnych narodowości i kultur. Właśnie dlatego jesteśmy tak otwarci, tolerancyjni, pomysłowi i kreatywni.

Sejmik Województwa reprezentuje Dolnoślązaków

Dolnoślązaków reprezentują radni województwa wybierani są w wyborach bezpośrednich do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Ponieważ Dolny Śląsk liczy blisko 3 mln mieszkańców, w Sejmiku zasiada 36 radnych. Decydują oni o wielu ważnych dla regionu sprawach, m.in. o strategii jego rozwoju, budowie ważnych inwestycji, zagospodarowaniu przestrzennym czy inwestowaniu środków unijnych. Sejmik określa również priorytety współpracy zagranicznej województwa.

Reprezentowanie interesów mieszkańców regionu odbywa się poprzez podejmowanie uchwał oraz pracę w komisjach dedykowanych poszczególnym zagadnieniom istotnym z punktu widzenia codziennego życia mieszkańca Dolnego Śląska (np. komisja polityki społecznej zdrowia i rodziny, czy komisja kultury, nauki i edukacji). W sumie sejmikowych komisji jest dziesięć.

Na czele Sejmiku stoi przewodniczący. Obecnie funkcję tą pełni Paweł Wróblewski (DRS), który razem z prezydium sejmiku, czyli swoimi zastępcami: Julianem Golakiem (DRS), Krzysztofem Skórą (PiS) i Tadeuszem Hukiem (PSL), prowadzą sesje sejmiku, wspierają prace komisji i pilnują przestrzegania porządku obrad. Podpis przewodniczącego sejmiku pod podjęta przez sejmik uchwałą oznacza, że staje się ona ważnym aktem prawa miejscowego.

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.