Członkowie jordanowskiej OSP - ludzie z sercem i pasją

Członkowie jordanowskiej OSP - ludzie z sercem i pasją

Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie Śląskim istnieje już ok. 70 lat.

Obecnie mamy jedną, dobrze zorganizowaną jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, na czele której stoi Prezes Zarządu Tadeusz Ziemba. Dużą rolę w OSP Jordanów Śląski odgrywa Pan Marek Dąbek - gospodarz remizy strażackiej oraz główny koordynator działań inwestycyjnych i rozwojowych jednostki. Bezcenną pomoc świadczy także Pani Paulina Herbut, która prowadzi kronikę naszej jednostki.

Siedzibą OSP jest Jordanów Śląski. Nasi strażacy to w przeważającej części ludzie młodzi, zarażeni pasją pomagania. W związku z tym, iż jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, przybyło im dodatkowych obowiązków i zadań. Obecnie ochotnicy z OSP nie tylko gaszą pożary, ale coraz częściej ratują ludzi w wypadkach drogowych uczestnicząc w akcjach ratowniczych na drodze krajowej nr 8, używając do tego celu specjalistycznego sprzętu, którym jest chociażby zestaw Vebera czy defibrylator.

To właśnie oni są jednym z elementów systemu bezpieczeństwa mieszkańców gminy wraz z Państwową Strażą Pożarną i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Członkowie OSP to ludzie obdarzeni sporym mandatem zaufania społecznego, realizują się nie tylko w gaszeniu pożarów czy ratowaniu poszkodowanych w wypadkach, ale też biorą aktywny udział w życiu społecznym gminy, organizując szkolenia z pierwszej pomocy czy pomagając przy organizacji gminnych uroczystości. A przecież to ochotnicy, każdy z nich ma pracę zawodową, w wielu przypadkach pracują w systemie nie tylko jedno-, ale i wielozmianowym.

To że są wtedy, kiedy ich społeczeństwo potrzebuje, świadczy o ich wrażliwości i wewnętrznej potrzebie niesienia pomocy innym.

Za trud i oddanie, za zaangażowanie i postawę, z jaką strażacy działają na rzecz bezpieczeństwa obywateli, pragnę im podziękować. Życzę im również dużo sukcesów i wytrwałości w niesieniu pomocy potrzebującym. Niech niniejsza publikacja będzie świadectwem ciągłości trwania OSP Jordanów Śląski.

Wójt Gminy Jordanów Śląski
Henryk Kuriata

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.